Konsultasjonen

Osteopati er en profesjon hvor undersøkelses- og behandlingsformene er pasientorientert. Den første konsultasjonen varer som regel lengre og gir osteopaten tid til en god samtale og gjennomgang av din sykehistorie, undersøkelser og behandling som er spesielt tilrettelagt for deg. Først blir sikkerhetstester utført for å utelukke tilstander hvor osteopatisk behandling ikke er egnet. Ved mistanke om eventuell alvorlig sykdom blir pasienten henvist videre.

Under osteopatisk undersøkelse ønsker osteopaten å kartlegge årsakene til smerten/symptomet, dette skjer ved blant annet holdnings-analyse, bevegelses-testing og palpasjon (kjenne på vevet) .

Behandlingen består av ulike manuelle tekniker, slik som mobilisering, myofaciell-avspenning/ massasje, tøying og HVLA/manipulasjoner. Behandlingen tar sikte på å se plagen i sammenheng med hele kroppen, og behandle kilden til plagen, ikke bare symptomene. Behandlingen er trygg og skånsom og passer for alle aldre.