Utdannelse og kvalitetssikring

Høyskolen Kristiania er den eneste skolen i Norge som tilbyr utdanning innen osteopati. Studiet er lagt opp til et 4-årig heltidstudie, hvor man gjennom fullført bachelorgrad og videreutdannelse blir titulert Diplom-osteopat (D.O). Denne tittelen gir deg som nyutdannet, rett til å være medlem av Norsk Osteopatforbund. Du får i tillegg en bachelorgrad. Studiet er NOKUT-godkjent, og gir derav rett til lån og stipend fra Lånekassen

Når du skal oppsøke en osteopat, bør du forsikre deg om at du er i trygge hender, hos en kompetent, sikker og faglig oppdatert osteopat. Dette gjør du ved å sjekke om osteopaten er medlem av Norsk Osteopatforbund (NOF). Medlemmer av NOF er også en del av det internasjonale faglige samarbeidet innen osteopati (www.forewards.eu og www.efo.eu). NOF stiller høye krav til sine medlemmer i forhold til utdannelse, faglig oppdatering, skikkethet og forskning. Medlemmene forplikter seg også til å følge yrkesetiske retningslinjer og Helsepersonelloven.  Medlemskap i NOF er et kvalitetsstempel som gir deg trygghet.

Osteopat Natalie J. Nesshaug er medlem av NOF, og er titulert Diplom-osteopat (D.O)

Du kan finne Osteoapter som er medlem av NOF her: http://osteopati.org/finn-din-osteopat/

Norges eneste høyskoleutdannelse i osteopati